แจ้งฝากเงินออนไลน์

โปรดระบุชื่อ User ที่ใช้เข้าเล่น SBOBET ของท่านให้ถูกต้อง
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบโปรดโอนเงินเป็นเศษ เช่น 1000.35
โปรดใส่เวลาให้ตรงกับช่วงเวลาที่ท่านได้โอนเงิน